byard ایران تاکسی شورای شهر شورای اسلامی

byard: ایران تاکسی شورای شهر شورای اسلامی حمل و نقل عمومی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی برره‌ای واکنش‌ها نکنیم/ نشود آنچه نبایدبشود… ، رأی دادن رابه ساعات نهایی موکول نکنیم، چند توصیه انتخاباتی

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران ؛ فردای انتخابات،وزیر کشور پشت تریبون قرار می گیرد و در حالی که دهها میکروفن مقابلش واقع شده است است و دهها عکاس و فیلمبردار از

برره‌ای واکنش‌ها نکنیم/ نشود آنچه نبایدبشود... ، رأی دادن رابه ساعات نهایی موکول نکنیم، چند توصیه انتخاباتی

چند توصیه انتخاباتی:برره ای واکنش‌ها نکنیم/رأی دادن رابه ساعات نهایی موکول نکنیم/نشود آنچه نبایدبشود…

عبارات مهم : ایران

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران ؛ فردای انتخابات،وزیر کشور پشت تریبون قرار می گیرد و در حالی که دهها میکروفن مقابلش واقع شده است است و دهها عکاس و فیلمبردار از او تصویربرداری می کنند، نام مدیر جمهور کشور عزیزمان ایران تا سال 1400 را اعلام می کند. دوست دارید چه نامی اعلام شود یا اعلام نشود؟

برره‌ای واکنش‌ها نکنیم/ نشود آنچه نبایدبشود… ، رأی دادن رابه ساعات نهایی موکول نکنیم، چند توصیه انتخاباتی

در آخرین ساعات منتهی به روز بزرگ انتخابات، نکاتی را با یکدیگر مرور می کنیم:

رأی دادن را به ساعات نهایی موکول نکنیم/لیست شوراها یادمان نرود

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران ؛ فردای انتخابات،وزیر کشور پشت تریبون قرار می گیرد و در حالی که دهها میکروفن مقابلش واقع شده است است و دهها عکاس و فیلمبردار از

روز انتخابات، رأی دادن را به ساعات نهایی موکول نکنیم. ممکن است شعبات اخذ رأی شلوغ باشند و حتی نوبت رأی دادن ما نرسد.

از همین حالا شناسنامه هایمان را دم دست بگذاریم؛ لیستی که جهت شوراها می خواهیم بدان رأی دهیم را با خود ببریم یا تصویری از آن را در گوشی تلفن همراه هایمان داشته باشیم.

به شایعاتی که می سازند و پخش می کنند بی توجه باشیم و مردم را نسبت به دروغ بودن آنها آگاه سازیم.

برره‌ای واکنش‌ها نکنیم/ نشود آنچه نبایدبشود… ، رأی دادن رابه ساعات نهایی موکول نکنیم، چند توصیه انتخاباتی

مرددها را تشویق کنید که حتماً رأی دهند و اگر شد، برویم سراغ ارزش و با همدیگر به نزدیک ترین شعبه اخذ رأی برویم… جمعه، سرباز وطن باشیم.

*نام چه کسی به عنوان برنده اعلام می شود؟

به گزارش عصر کشور عزیزمان ایران ؛ فردای انتخابات،وزیر کشور پشت تریبون قرار می گیرد و در حالی که دهها میکروفن مقابلش واقع شده است است و دهها عکاس و فیلمبردار از

فردای انتخابات، وزیر کشور پشت تریبون قرار می گیرد و در حالی که دهها میکروفن مقابلش واقع شده است است و دهها عکاس و فیلمبردار از او تصویربرداری می کنند، نام برنده انتخابات و مدیر جمهور کشور عزیزمان ایران تا سال 1400 را اعلام می کند.

دوست دارید نام چه کسی اعلام شود و نام چه کسی اعلامنشود؟!

پس روز جمعه در منزل نمانید و رأی بدهید.

برره‌ای واکنش‌ها نکنیم/ نشود آنچه نبایدبشود… ، رأی دادن رابه ساعات نهایی موکول نکنیم، چند توصیه انتخاباتی

*بی تفاوتی هیچ افتخاری ندارد

در اتفاق تاریخی 29 اردیبهشت 1396 سهیم باشیم. آنان که راه دیگری جهت کشور و آینده فرزندان مان می خواهند حتماً پای صندوق ها خواهند آمد تا کشور را به مسیری که خود می خواهند بکشند. ما هم حضور داشته باشیم تا موازنه به نفع مردم و به نفع فرزندان مان رقم بخورد.

بی تفاوتی در قبال آینده فرزند هایمان که هنوز به سن رأی دادن نرسیده اند، هیچ افتخاری ندارد. قرار نیست کوه را از جا بکنیم، یک ساعت وقت بگذاریم و در همان محله خودمان رأی دهیم.

*برره ای واکنش‌ها نکنیم

در سریال برره، مردم در اعتراض به “بخش” نشدن روستایشان، شیشه های منزل های خودشان را شکستند! این قسمت خیلی معروف شد.

حالا حکایت مردمی است که در اعتراض به بعضی سیاست ها می خواهند در انتخابات شرکت نکنند. آنها با عدم شرکت در انتخابات، در واقع به کسانی کمک می کنند که اتفاقاً نسبت به آنها اعتراض دارند. آنها دارند به شیشه زندگی و آینده خود و فرزندان ارزش سنگ می زنند.

ذکاوت زیادی نمی خواهد تشخیص این که “رأی ندادن به نفع چه کسانی است؟”

*این قطار ما را با خود خواهد برد

روز جمعه، تنها مدیر جمهور را گزینش نخواهیم کرد بلکه از بین دو گفتمان و از بین دو مسیر زندگی، یکی را بر می گزینیم.

انتخاب خواهیم کرد که قطار کشور عزیزمان ایران بر روی کدام ریل حرکت کند. این قطار ما را با خود خواهد برد، بعد چه بهتر که ریل را خودمان گزینش کنیم و تنها وسیله اعمال قدرت مان ، همین صندوق های رأی هستند.

*اطرافیان کاندیداها را مرور کنیم

فقط یک دقیقه به این فکر کنیم که اطرافیان کاندیداها چه صورت هایی هستند و آیا دوست داریم چهار سال آینده مدام آنها را در مسوولیت های متفاوت ببینیم که دارند راجع به ما تصمیم می گیرند؟

مقایسه اطرافیان کاندیداها بسیار راهگشاست.

*رقابت جدی و رقبا نزدیک به هم هستند

آخرین برآوردها نشان می دهد که مسابقه دو کاندیدای مهم بسیار نزدیک خواهد بود ؛ بنابراین نباید پیروزی را قطعی دانست و آسوده خاطر بود. همه باید رأی دهیم تا نشود آنچه نباید بشود!

واژه های کلیدی: ایران | انتخابات | سال آینده | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs